.

ยินดีต้อนรับ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 

 

 
 
 
 
 
 
  Home page    Website map 
Website map
 
Menu on the top
Home page
The results of our work
Image activity
Contact us
Website map
Menu on the left
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
จำนวนนักเรียน
Home page
Acitvities
Profile
Site Map
Learning science
Learning mathematics
Learning social studies
Learning thai
Learning health and physical education
Learning art
Learning and career and technology
Learning a foreign language
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
STEM
StEM pdf
STEM ช่วงชั้นที่ 1
STEM ช่วงชั้นที่ 2
STEM ช่วงชั้นที่ 3
STEM ช่วงชั้นที่ 4
burapha korat
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
Menu on the right
ผู้บริหาร
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มสายชั้นอนุบาล
นักการภารโรง
พนักงานขับรถ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
 
 
ว่าที่ร้อยตรี อนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 
June 2561
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 22 June 2561
 
All online 5 People
IP number 54.225.31.188
You are visitor number 171,345
 
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
756 ถนนจอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-243500
Email : buraphakorat@hotmail.com และ Facebook /buraphakorat