หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 
     
รายงานการประเมินตนเอง ( SELF ASSESSMENT REPORT ; SAR ) โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) ปีการศึกษา 2561 
     
ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในพิธีถวายพระพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 
       ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในพิธีถวายพระพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
"กิจกรรมร่วมทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 26 มิ.ย.2560
"กิจกรรมร่วมทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" ณ ลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี 26 มิ.ย.2560
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560