หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
Merry Christmas 2015 (25 ธ.ค. 58)
ประชุมประจำเดือนธันวาคม (23 ธ.ค.58)
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง พนักงานครู และศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) ( 23 ธ.ค.58)
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารี-ยุวกาชาด(8-10 ธ.ค.58)
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 (4-5 ธ.ค.58)
กิจกรรมเดินทางไกลระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จ.นครราชสีมา (3 ธ.ค.58)
คณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูร่วมพิธีเปิดงาน Korat Book Fair 2558 (2 ธ.ค.58)
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (27-28 พ.ย.58)
ประชุมผู้บริหารสัญจร (30 พ.ย.58)
Classroom Meeting 1 (17/11/58)

 ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 ต่อไป