หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
คณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา