หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  
      

 ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา  19.00 น. การแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์/ชุดสุภาพสีดำ/หรือชุดสูทไว้ทุกข์

: โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
: 2559-10-21