หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
      

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559: โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
: 2559-11-02